1. INTRODUCERE

Regulamentul Ligii Române de Ninja Sport pentru sezonul 2022

Întrebările clarificatoare (FAQ) re regăsesc în partea de jos a acestei pagini.

Acest ghid este un rezumat al regulilor LRNS pentru membrii acesteia și a ușura înțelegerea  elementelor cheie în colectarea punctelor și a clasamentului ligii.

Calificările Regionale vor fi  ținute de cluburile/sălile LRNS (Liga Română de Ninja Sport) la o dată aleasă de ele pe baza calendarului Ligii. Din fiecare zonă se vor califica  TOP 3 sau 50%  din fiecare grupă pentru Campionatul Național .

Toate sălile/cluburile participante vor respecta regulamentul LRNS.

2. REGULI GENERALE
INFORMAȚII SPORTIVI

Toți sportivii participanți trebuie să fie membrii LRNS (Liga Română de Ninja Sport). Înscrierea în Ligă se face online pe https://ninjaromania.ro/inscriere  și este valabilă pentru un sezon. Înscrierea se poate face de către club/sală sau individual. Fiecare sezon se finalizează cu Campionatul Național. Sportivii care nu sunt membri LRNS nu pot concura la calificările Regionale și la Campionatul Național.

3. FORMATUL COMPETIȚIEI
FORMATUL COMPETIȚIEI ÎN CLUB/SALĂ

Pentru a fi luat în considerare pentru calificare regională, fiecare club/sală trebuie să aibă în dotare minimul 7 dintre următoarele obstacole:
(Am păstrat denumirea în limba engleză pentru a evita confuziile cu privire la obstacole. Această listă poate fi actualizată oricând).

Quintuple Steps, Salmon Ladder, Double Salmon Ladder, Lache Bars, Rope Climb, Rolling Log, Cliff Hanger, Unstable Bridge, Warped Wall, Rock Wall, Floating Doors, Rope Swing, Jumping Bars, Pipe Slider, Peg Board, Balance Tank, Cargo Net, Devil Steps, Ring Toss, Jumping Spider, Swing ladder, Body Prop, Rumbling Dice, Spider Flip, Door Knob Grasper, Flying Bar, Spider Climb, Grip Junction, Invisible Ladder, Pole Graspers, Balance beam, Slack Line, Silk Sliders, Balance steps, Wing Nuts, Flying Squirrel, Ring Hop, Spinning log, Balance bars.

Toate cluburile/sălile trebuie să aibă declarație pe propria răspundere (waiver), asigurare și un nivel acceptabil de siguranță (saltele sau podea cauciucată).

Fiecare Club/sală organizator de Calificări Regionale poate crea propriul parcurs folosind între 10 și 15 obstacole.

Toate cluburile/sălile for utiliza același sistem de notare. Fișierul cu grila de notare se află aici. 

Pentru un management adecvat al Cluburilor și punctajelor se va folosi Fișierul de puctare și filmarea evenimentului.

Alternativa este folosirea aplicației “Ninja Master Scoring system”.   www.ninjamasterapp.com  Pentru detalii accesați linkul:  registration system 。 Ninja Master info–   instrucțiuni configurare . 

Toate cluburile/sălile trebuie să aibă cel puțin un instructor/antrenor certificat LRNS.  Acest lucru este necesar mai ales celor care lucrează cu copii. Ne dorim ca acest sport să fie cât mai sigur pentru copii noștri și să ne asigurăm că nimic rău nu se poate întâmpla. Certificarea de antrenor se poate face aici.

FORMATUL COMPETIȚIEI

Sistemul de notare al LRNS.

Vor exista maxim 3 eșecuri/Fails per parcurs. După 3 eșecuri cursa sportivului s-a terminat. Sportivii pot termina parcursul dar nu vor primi puncte pentru obstacolele rămase. Timpul luat în considerare va fi cel de la ultimul obstacol trecut. Fiecare Obstacol valorează 1 punct. pentru obstacolele mai dificile se pot acorda 2 puncte și se poate împărți în două, câte un punct pentru fiecare etapă delimitată clar a obstacolului. Completarea până la jumătate a obstacolului valorează 1 punct și nu se consideră eșec.

Scorul este determinat de punctele câștigate și de timpul în care s-a parcurs traseul. Punctele au prioritate și vor determina Scorul iar apoi timpul va face diferența. Cele mai multe puncte cu cel mai bun timp determină câștigătorul.  În sezonul 2022 nu se va mai oferi posibilitatea Reâncercare/RETRY. Completează (finish) sau ratează (fail) obstacolul și continuă la următorul obstacol.

Câteva exemple de obstacol complex cu 2 puncte la care se poate câștiga 1 punct.

Salmon ladder- 3 sărituri din 6

Peg Board- Bățul introdus în 10 găuri din totalul de 20

10m de cățărat pe frângie  –  mâna atinge semnul de 5m

Rămâne la latitudinea fiecărui club/săli alegerea obstacolelor de 2 puncte, însă recomandăm încorporarea a cât mai multe posibil, până la  50% din traseu.  Acest lucru duce la încurajarea sportivilor să încerce obstacole dificile fără teamă de eșec…. Aceste obstacole pot descuraja unii sportivi dar vor recompensa pe cei care vor încerca și vor obțiine 1 punct.

La traseele cu timp impus, dacă sportivul nu termină traseul înainte de terminarea timpului alocat, timpul luat în considerare va fi cel de la ultimul obstacol completat.

Toți sportivii vor începe din locul desemnat de abordare a fiecărui obstacol (ex. trambulină; cutie; platformă; linie de start) înainte de a trece la noul obstacol.

 

CE ESTE EȘECUL (FAIL)?

Dacă avem un obstacol cu valoarea de 1 punct și nu este completat/trecut obstacolulul se consideră EȘEC / FAIL.

Dacă avem un obstacol cu valoarea de 2 puncte și nu se trece de jumătate (semn de jumătate) se consideră EȘEC / FAIL, însă dacă se trece de jumătate apoi nu se reușeste completarea obstacolului nu se consideră Eșec. Se va recompensa cu 1 punct.   Completarea obstacolului va fi recompensată cu 2 puncte.

4. REGULI CALIFICARE REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ
REGULI CALIFICARE REGIONALĂ

Top 3 sportivi sau 50%  din fiecare grupă per Club/Sală vor avansa la Regionale.

REGULI CALIFICARE NAȚIONALĂ

Top 3 sportivi sau Top 20%  din fiecare grupă vor avansa la Naționale.   20% nu se va rotunji (20 sportivi = 4,    25 = 5,   30 = 6, etc.). În cazul unei egalități se vor califica toți sportivii.

Cluburile vor stabili fiecare timpul maxim pentru parcurgearea traseului.

Participanții trebuie să fie înscriși în Ligă. Aceștia se pot deasemenea înscrie individual la evenimentele de calificări. Participanții pot concura în orice locație afiliată Ligii pentru calificările Regionale sau Naționale.  Toți participanții vor aduce legitimațiile de membru al Ligii pentru verificare înaintea participării la competiție.

SPOTIVII PARTICIPANȚI (Toate Grupele)

Participanții trebuie să fie membrii LRNS înainte de Calificările Regionale, altfel nu pot participa la Naționale.

Trebuie să ai peste  6 ani pentru a participa în competițiile LRNS.  Vârsta este determinată de anul pe care îl ai la 1  Ianuarie 2021 pentru toate grupele.  Acest lucru este în coordonare cu entitățile internaționale și de incluziune Olimpică. 

Sportivii pentru sezonul 2021 se vor înscrie în grupele corespunzătoare.  Sportivii din grupele de vârstă se pot înscrie la o grupă mai mare dacă doresc acest lucru. Odată aleasă grupa, sportivul va rămâne în acea grupă până la sfârșitul anului.  Fiecare parcurs este ajustat pentru fiecare grupă, nu se vor permite ajustări nespecifice.

Sportivii trebuie să aleagă o grupă și vor rămâne în acea grupă tot restul anului.

LISTA GRUPELOR
 •  6-7 ani Băieți
 • 6-7 ani Fete
 • 8-9 ani Băieți
 • 8-9 ani Fete
 • 10-11 ani Băieți
 • 10-11 ani Fete
 • 12-13 ani Băieți
 • 12-13 ani Fete
 • 14-15 ani Băieți
 • 14-15 ani Fete
 • (16+ participă la adulți)
 • Amatori Masculin
 • Amatori Feminin
 • Pro Masculin
 • Pro Feminin
 • Peste 40 Masculin
 • Peste 40 Feminin

Pentru a participa în grupa Pro sportivii trebuie să demonstreze aptitudinile și abilitățile necesare acestei categorii. Anul acesta, aceste abilități vor fi evaluate de o comisie LRNS.

Dacă un sportiv PRO încalcă regulamentul și participă la o categorie inferioară (Amatori), acesta va fi descalificat și va suporta sancțiunile comisiei de disciplină a LRNS.

Personalul Clubului/Sălii (proprietari sau angajați) pot participa în calificările Regionalecu condiția să fie primii pe traseu și să nu fie implicați în testarea sau designul traseului.

5. ARBITRII

Toate Cluburile/Sălile  Ligii vor avea cel puțin 3 arbitri pentru fiecare cursă a unui sportiv. Un Arbitru Principal (Head Judge) care se va asigura de cronometrare și validarea completării fiecărui obstacol. Ceilalți doi arbitrii vor fi responsabili cu cronometrarea și notarea punctajului în foaia de concurs sau aplicația Ninja Master. Arbitrii Principali pot pune pauză cursei pentru urgențe, defecțiuni ale cursei sau ale obstacolelor.

Sălile Ligii vor avea obstacolele definite în mod clar și vizibil pentru începerea, mijlocul și finalizarea fiecărui obstacol și se vor asigura că sportivii au înțeler parcursul în întregime, și deasemenea vor asigura o parcurgere preliminarăană (walk-through) a fiecărui parcurs/traseu. Sportivii trebuie să se sigure că au completat fiecare marcaj de finalizare a obstacolului, însă decizia de finalizare aparține Arbitrului Principal oentru fiecare sportiv. INtră în responsabilitatea Cluburilor/Sălilor LRNS să asigure personal suficient pentru arbitraj și setarea obstacolelor, în cazul în care parte dintre aceștia concurează.

Campionatul Național va fi arbitrat de arbitrii desemnați de către Comisia Ligii Române de Ninja Sport.

Notă pentru Arbitrii Principali (Head Judges).  Sarcinile unui Arbitru Principal sunt două, prima este să se asigure că un sportiv completează un obstacol într-un mod corect, a doua este să se asigure că sportivul finalizează obstacolul în marcajul de finalizare. Arbitrul principal poate face apel la arbitrii secundari pentru a valida finalizarea unui obstacol. În cazuri speciale se poate face apel la înregistrarea video. Arrbitrii nu trebuie să permită folosirea unei “portițe” în cazul în care aceasta este descoperită. Arbitrii își rezervă dreptul de a efectua orice apel pe care îl consideră necesar pentru a valida finalizarea unui obstacolul în modul în care s-a intenționat. Sportivii, antrenorii sau proprietarii de club/sală nu au dreptul de a contesta deciziile Arbitrilor.

6. REGULI GENERALE PE TRASEU/PARCURS/CIRRCUIT

Traseele trebui să conțină minim 3 obstacole pentru partea superioară a corpului, 3 pentru partea inferioară a corpului și 1 pentru echilibru 

Atât în competițiile de Club cât și pentru Calificările Regionale se va realiza un singur traseu a câte 10-15 obstacole.

DESIGNERII DE TRASEU nu au voie să concureze pe propriul parcurs. Traseele nu vor fi făcute publice până în ziua competiției. Copii   7U, 9U și 11U trebuie să aibă traseu separat. Copii 13U și 15U pot concura pe traseul adulșilor cu ajustările de rigoare.   Este necesară stabilirea unui traseu pentru copii și a unui traseu pentru adulți pentru fiecare Club/Sală LRNS dar fiecare sală poate configura traseele petru fiecare vârsă sau nivel de îndemânare în baza dotării materiale.

Timplul maxim de parcurgere a traseului se va comunica la începutul competiției.

Ciocnirile accidentale cu materialele de protecție sau părți din obstacole pe parcursul traseului pot fi trecute cu vederea , insă aceasta rămâne la latitudinea Arbitrului Principal.

Este interzisă folosirea elementelor din structura suport a obstacolelor. Acest lucru va fi stabilit de către Arbitru Principal înainte de începerea competiției. Căteva exemple de structură suport sunt: lanțuri, grinzi, cordeline, bride sau orice altă parte care nu este definită că face parte din obstacol.

“Topping” (prinderea în partea de sus) nu este permis. Topping este priza pe  partea plată (superioară) de deasupra une prize de grip care nu este destinată acelei prize. Excepție fac bilele (cannonball). Deasemenea acest lucru rămâne la latitudinea Arbitrului Principal.

7. ELEMENTE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚEI

Praful sau lichidul de magneziu (climbing chalk) și benzile de protecție a degetelor sunt permise în LRNS pentru ajutarea sportivilor. Mănușile și substanțele lipicioase  nu sunt permise. Sportivilor li se va permite purtarea săculețului de magdeziu pe traseu. Acesta va fi considerat ca făcând parte din corpul sportivului.  Cluburile/Sălile vor putea furniza praf de magneziu.

8. OBSTACOLE

Obstacolele menționate la punctul 2.  sunt considerate  “obstacole standard”. Cluburile/Sălile LRNS pot crea propriile trasee punând obstacolele în ce ordine doresc. Folosirea altor obstacole “non-standard” este permisă însă acestea trebuie să fie corecte și sigure pentru toți sportivii.

9. SPORTIVITATE

Liga Română e Ninja Sport urmează liniile directoare ale World OCR/FISO și  IOC privind etica și siguranța în sport

https://worldocr.org/code-of-ethics

https://worldocr.org/safe-sport

10.FAQ – Întrebări Clarificatoare

Q: Dacă există o egalitate pentru poziția de calificare care dintre sportivi se califică?

A:  În cazul unei egalități ambii sportivi se vor califica

Q:  Dacă sunt 13 sportivi într-o grupă din calificările Regionale iar 3 dintre ei sunt angajați ai clubului, cum se gestionează situația?

A:  Dacă sunt 13 sportivi, 6 se vor califica.  Dar dacă din cei 6, 3 sunt angajați ai clubului, atunci se vor califica 9 sportivi, deoarece angajații nu pot lua locurile sportivilor.

Q:  Dacă un sportiv este Angajat, trebuie să facă prima alergare în grupă sau prima alergare a zilei?

A:  Angajații vor face prima alergare a zilei, astfel încăt ORICE sportiv care nu face parte din club/sală să poată vedea cum se abordează obstacolele.

Q: Câți sportivi se pot califica dacă cineva din locurile de calificare era deja calificat din altă competiție (are PASS)?

A: Dacă un sportiv se plasează pe locurile de calificare dar deja este calificat (are PASS) atunci următoarul sportiv se califică.   Dacă sunt 12 sportivi în grupă se vor califica 6. Dacă unul dintre aceștia are PASS, atunci locul 7 va trece în poziția de calificare.

Q: Cum sunt calculate punctele Clasamentului ligii?

A: Poți afla metoda de calculare a punctelor aici:

11. AMENDAMENT

LIGA ROMÂNĂ de NINJA SPORT își rezervă dreptul de a modifica acest regulament în orice moment pentru a menține acest sport corect și ăn siguranță.  Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la: ……